شنبه, 10 خرداد 1399

پدرم مردى پيشه ور و كم سواد ، اما دانا و مجرب بود و اولين آشنايى من با فردوسى و سعدى و حافظ از طريق ايشان بود (رحمت الله عليه) . دوران ابتدايى،سيكل اول وچهارم رياضى رادر بم گذراندم و درسال 1338 به دانشسراى مقدماتى كرمان رفتم وبا درجه ممتاز و شاگرد اولى،فارغ التحصيل شدم،به عللى ادامه تحصيل ندادم واستخدام شدم،به شغل شريف معلمى.

درسال 1349 براي ادامه تحصيل به دانشگاه فردوسى مشهدآمدم،دوره ليسانس رادرسال1353،و فوق ليسانس رادر1356،و دكتراى زبان وادبيات فارسى رادرسال1363 گذراندم، درتمام دوران تحصيل شاگرد ممتاز و دانشجوى اول بودم. رساله فوق ليسانس، با راهنمايي استاد فرزانه و فقيدسعيد زنده ياد حضرت آقاي دكتر يوسفى،با درجه ممتاز و رساله دوره دكترى رادرهفت جلد و با4200صفحه درسال 63 دفاع كردم.

ازسال 1356،تقريباً با تمامي دانشگاهها و آموزشهاى عالى مشهد،همكارى داشته ام.

ازسال 1370 به عنوان عضو هيئت علمى دانشگاه آزاداسلامى تعيين و هم اينك استادزبان وادبيات فارسى و معاون آموزشى اين دانشگاهم.

 

علاوه بر امورمربوط به دانشگاه عضو انجمن آثار و مفاخر خراسان، عضو اصلي قطب ادبي خراسان، مشاور فرهنگي و ادبي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و عضو شوراي نشر كتاب مي باشم. تاكنون در چندين همايش و كنگره ايراني و جهاني شركت داشته ام.

از تاسيس تا انحلال مركز خراسان شناسي عضو هيات رئيسه اين مركز بوده ام .

با صدا و سيماي مركز خراسان نيز گاهگاهي برنامه داشته ام (حدود 50 برنامه) در برنامه تلويزيوني چهره هاي ماندگار 50 دقيقه زندگي و آثارم نمايش داده شد و مصاحبه هاي گوناگون علمي و ادبي داشته ام چه در مجلات و روزنامه ها و چه در صدا و سيما .

دو بار به عنوان استاد نمونه مشهد يكبار استاد نمونه كشور در دانشگاه ازاد اسلامي برگزيده شدم .

محقق نمونه جشنواره فردوسي و محقق نمونه دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 9 و شهروند نمونه سال 82.

در روز بزرگداشت عطار نيشابوري به عنوان عطار شناس از بنده تجليل به عمل آمد.

اينك علاوه بر شغل اجرايي به تدريس در دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي ادبيات فارسي مشغولم .

تاكنون حدود 50 كتاب و 57 مقاله علمي و ادبي منتشر كرده ام.

داراي چهار فرزندم (تنها پسرم در سن 26 سالگي بر پدر پيشي گرفت. )

ضمنا تاكنون: حدود 25 لوح تقدير به عنوان پژوهشگر نمونه كشوري ، پژوهشگر نمونه واحد، شهروند نمونه ، پژوهشگر نمونه جشنواره فردوسي و .. دريافت داشته ام.

آثار چاپ شده

1- المستخلص في ترجمان القرآن 1365

2- گلشن توحيد (شرح منظوم مفردات مثنوي) 1372

3- حق اليقين في معرفه رب العالمين 1380، چاپ دوم 1387

4- صد كلمه اميرالمونين 1380

5- حكايات شيخ صنعان (چاپ دوم ) 1380

6- داستان شیخ صنعان . انتشارات كلهر 1381

7- خزان و بهار 1382

8- .مضمار دانش (فرسنا ) 1373

9- نشان تيشه فرهاد 1376

10-   فرهنگ نوادر لغات و تركيبات آثار عطار نيشابوري 1374

11- فرهنگ كاربرد آيات و روايات در شعر عطار 1373

12- فرهنگ باز يافته هاي ادبي از متون پيشيني 1386

13-   قصه طوطي جان 1375

14- عطار و .. ديگران 1382

15-  آتش آب سوز 1386 ، چاپ دوم 1387

16-  تجلي رمز و روايت در شعر عطار نيشابوري 1373

17-  نوبت زن كوي ساقي (ساقي نامه هاي راجي كرماني) 1378

18-  داستان شيخ صنعان 1374

19-  فارسي عمومي (چاپ يازدهم ) 1385

20-  معاني و بيان (چاپ پنجم ) 1383

21-  رابعه (زندگي و آثار رابعه بنت كعب ) 1383

22-  گزيده اخلاق ناصري (چاپ ششم ) 1378

23- برگزيده ي اخلاق ناصري 1371 (كتاب پيام نور)

24- شرح گزيده منطق الطير (چاپ سوم ) 1379 چاپ پنجم 1386

25-          آب آتش فروز(گزيده حديقه الحقيقه) (چاپ نهم ) 1358

26-          رنجنامه زنداني ناي و مرنج (گزيده مسعود سعد ) 1378

27-          كلاه بي سران (شرح گزيده مصيبت نامه ) 1376

28-          گزيده مختار نامه (رباعيات عطار) 1377

29-          گزيده شعر و شاعر برجسته (فرخي - كسابي) 1379 چاپ سوم 1386

30-          سرود خورشيد (شرح 114 غزل ديوان شمس) 1379

31-          راز خلوتيان (شرح 110 غزل حافظ) 1379

32-          پيغام اهل راز (2جلد) 1381

33-          گزيده اشعار (ناصر خسرو- مسعود سعد سلمان) 1382

34-          گزيده اشعار خاقاني 1385

35-          بهار زنده دلان (گزيده اشعار صائب ) 1384

36- جلوه گريهاي سحرگاهي (شرح گزيده مخزن الاسرار) 1385

37-  فارسي عمومي(چاپ شانزدهم ) 1378

38-  داستان هاي ديوانگان در آثار عطار 1375

39-          چهل حكايت(چاپ دوم) 1374

40-          هفت حكايت (چاپ سوم ) 1373

41-          برگزيده تفسیر های فارسي 1387

42-          فرهنگ لغات ، وجوه و متشابهات قرآن براساس تفسير ابوالفتوح رازي 1388

43-          مرج البحرين (شرح غزليات حافظ) از ختمي لاهوري (تصحيح و تعليق)

44-          مثل و تمثيل در شعر عطار نيشابوري

45-          و .. چند اثرديگر

مقالات چاپ شده

1- بزم شاعرانه شيراز و حافظ شيرازي فصلنامه تخصصي ادبيات فارسي(علمي - پژوهشي) سال چهارم بهار 86

2- از سايه تا خورشيد (كنگره عطار) . مجله علوم انساني واحد مشهد . شماره دوم پاييز 81

3- فردوسي، دريابنده زمان بازنشستگي ، مجله علوم انساني واحد مشهد، شماره چهارم بهار 83

4- نگاهي به آثار شعري جامي، مجله نامه پارسي ، شماره سوم سال چهارم پاييز 78

5- نگاهي به چاپي تازه از منطق الطير، مجله نامه فرهنگستان ، شماره چهارم دوره ششم آذر 83

6- چگونگي كاربرد آيات قرآني در ادب فارسي . فصلنامه فرهنگي پژوهشي واحد مشهد سري جديد پاييز 77

7- همنوايي پير اسرار با پير گنجه مجله سلسله الذب . شماره 2 پاييز 77

8- درمان عشق (نقد و تحليل داستان پادشاه و كنيزك ) . مجله سلسله الذهب . شماره 1 بهار 77

9- امامي هروي، شيفته علي (ع) (تركيب بند امامي در مدح امام علي بن موسي الرضا) مجله زائر، فرودين 78

10-          پير اسرار و عالم صوفي (ميزان بهره گيري عطار از غزالي طوسي)

11-          بي سرنامه منسوب به عطار نيشابوري (ارسال براي نامه فرهنگستان)

12-          آب آتش افروز سنايي غزنوي و تازيانه سلوك عطار نيشابوري(تاثير عطار از سنايي غزنوي)

13-          قصه طوطي جان (مقايسه طوطي و حكيم عطار، با طوطي و بازرگاني مولوي)

14-          بازعلم و باز جان (مقايسه داستان باز و كم پيرزن مولوي با داستان مشابه آن از عطار)

15-          جوهره شعر و عرفان پير اسرار در كلك خيال انگيز حافظ

16-          كندو كاو در مشكلات متون ادبي نكاتي درباره بعضي تركيبات) بهار و تابستان 79

17-          كندوكاو در مشكلات متون ادبي(نكاتي درباره بعضي تركيبات) بهار و تابستان 79

18-          آيا شرح عرفاني غزلهاي حافظ از ختمي لاهوري است ؟ پاييز و زمستان 81

19-          رمانتيسم ، اصول آن و نفوذ آن در شعر معاصر ايران بهار و تابستان 81

20-          بزم شاعرانه شيراز و حافظ شيرازي، فصلنامه تخصصي سال 86

21-          ادبيات انقلابي( 5 مقاله) مجله مشكوه سال 61 به بعد

22-          قديمي ترين تركيب بند درباره بارگاه ثامن الحجج (ع) مجله مشكوه زمستان 64

23-          شيخ صنعان پژوهشنامه . دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي سال 72

24-          جلوه خضر(ع) در آثار عطار نيشابوري . دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي سال 74

25-          افسانه آب حيات در آثار عطار. دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي سال 74

26-          غزلي با دو حكايت. دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي زمستان 75

27-          خاقاني شرواني مسيح سبك آذربايجان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي تابستان 76

28-          شمس آينه وجودي مولوي. دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي بهار و تابستان 77

29-          قلندر جاي باش قلندريان مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد بهار و تابستان 74

30-          كندوكاو در مشكلات متون ادبي علمي 1. مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد زمستان 74

31-          كندوكاو در مشكلات متون ادبي علمي 2. مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد زمستان 75

32-          كندوكاو در مشكلات متون ادبي علمي 3. مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد زمستان 76

33-          علت تاخير مولوي در سرودن دفتر دوم. مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد تابستان 76

34-          آيا اين 5 قصيده از عطار نيشابوري است. مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد تابستان 77

35-          پير نيشابور و داناي توس. در مجموعه از شمار دو چشم يادنامه مرحوم احمدي بيرجندي مركز خراسان

36-          از سايه تا خورشيد. كنگره جهاني بزرگداشت عطار سال 74

37-          راجي كرماني ، شاعري ساقي نامه سراي. گردهمايي بزرگداشت راجي كرماني سال 77

38-          عطر عطار در بوستان و گلستان سعدي . مجله فرهنگ و ادب كرماني سال 76

39-          اسطوره رودكي. فصلنامه تخصصي ادبيات فارسي(علمي و پژوهشي) بهار 83

40-          كندوكاوي زيباشناسانه در مورد جناس. فصلنامه تخصصي ادبيات فارسي (علمي و پژوهشي) بهار 84

41-          مسمط و تحول آن از چهار پاره تا چارپاره : فصلنامه تخصصي ادبيات فارسي(علمي و پژوهشي) تابستان 84

42-          مسمط و تحول آن از چهارپاره تا چارپاره : فصلنامه تخصصي ادبيات فارسي (علمي و پژوهشي) پاييز 84

43-          ترنج، ميوه اي از جنس ميوه هاي بهشتي . فصلنامه تخصصي ادبيات فارسي(علمي و پژوهشي) بهار 85

44-          عطار، خيامي ديگر . فصلنامه تخصصي ادبيات فارسي(علمي و پژوهشي) تابستان 85

45-          و .. چند اثر ديگر

46-          نكته هاي ديرياب در متون ادبي فصلنامه تخصصي ادبيات فارسي، شماره هفدهم ، بهار 87

47-          ناصرخسرو و تاويل مناسك حج فصلنامه تخصصي ادبيات فارسي شماره چهاردهم ، تابستان 86

48-          پيشينه موسيقي درماني فصلنامه تخصصي ادبيات فارسي، شماره بيستم ، بهار 88