شنبه, 10 خرداد 1399

. اطلاعات شخصى و علمى       کلیک کنید
نام: مولود
نام‌خانوادگى: گرمرودي ثابت
تاريخ تولد : 1348
محل تولد : مشهد
گروه آموزشى : مباني فقه و حقوق اسلامي
مرتبه علمى : مربي
تحصيلات
تحصيلات
رشته/گرايش
دانشگاه
كشور
كارشناسى
الهيات – فقه
آزاد اسلامي
ايران
كارشناسى ارشد
الهيات – فقه
آزاد اسلامي
ايران
دكترى
دانشجو
تخصص اصلى:

آشنايى با زبانهاى خارجى : عربي- انگليسي تا حدودي

 

مقالات علمى در نشريه داخلى

 

عنوان مقاله
نام مجله
جلد/سال
شماره
سال انتشار
همكار(ان)
نوع مقاله
سير تاريخي مرجعيت و نقش اجتهاد در نو انديشي در نظر امام(ره)
فصلنامه تخصصي فقه و تاريخ تمدن
1385
نهم
1386
تحقيقي
زيارت اينترنتي
زائر
مباني فقهي امام رضا
زائر
بررسي حجاب از ابعاد مختلف
بسيج اساتيد
'
نگرشي بر ماجراي طبس
بسيج اساتيد
مهندسي فرهنگي در سيماي شهيدان
بسيج اساتيد
1386
'

 

كتابهاى تاليفى
نام كتاب
ناشر
محل انتشار
چندمين چاپ
آخرين سال چاپ
همكار(ان(
امر به معروف و نهي از منكر در كتاب و سنت
تطهير
مشهد
اول
1379
ضرورت ازدواج جوانان و تبيين فرهنگ ازدواج
تطهير
مشهد
اول
1380
صرف و نحو عربي
تطهير
مشهد
اول
1382

 

 

. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

 

عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يانشان
اهدا كننده
سال دريافت
زن و اينترنت -لوح تقدير
بسيج مشهد
1386

 

. سوابق تدريس
عنوان دروس تدريس شده
عربي -
فقه و مبادي آن
مبادي اصول
تفسير
تاريخ فقه و فقها
علم الحديث
معارف اسلامي 1 و 2
وصاياي امام – انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن
علايق پ‍‍ژوهشى :فعاليت در طرح هاي تحقيقاتي
6. مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت
شرح
محل
تاريخ
از
تا
مسئول كانون بسيج اساتيد خواهر
مشهد
1383
تا كنون
7. نحوه ارتباط
پست الكترونيكى :
8. آدرس محل كار
آدرس دانشكده :مشهد قاسم آباد چهار راه اماميه مجتم علوم انساني
شماره طبقه و اتاق : سوم اتاق 340

شماره تلفن تماس :6613379