یکشنبه, 11 خرداد 1399

رزومه

به نام خدا

مشخصا ت عمومی:

نام: فاطمه نام خانوادگی: صدر نبوی نام پدر: رامپور

شماره شناسنامه: 462

محل تولد: مشهد تاریخ تولد: 1350.4.6 مذهب: شیعه

تابعیت: ایران

وضعیت تاهل: متاهل

وضعیت استخدام: عضو هيئت علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

آدرس: مشهد - رضا شهر - بلوک 1 -

سوابق تحصیلات دانشگاهی:

قطع تحصیلی

رشته تحصیلی

کشور

دانشگاه محل تحصیل

شروع

پایان

کارشناسی

اقتصاد

ایران

دانشگاه فردوسی

1368

1372

کارشناسی ارشد

مردم شناسی

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

1373

1375

دکتری

مردم شناسی

هندوستان

University of Mysore

2007

2010

سوابق آموزشي

تدریس در دانشگاه ها با مشخصات زیر:

نام دانشگاه یا موسسه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1375

تا کنون

دانشگاه فردوسی مشهد

1375

1378

سوابق اجرايي

مديريت گروه مطالعات خانواده از سال 1379-1385

مدير پژوهشي دانشكده الهيات 1390

فعالیتهای علمي - پژوهشي:

رديف

عنوان مقاله

به زبان

نام نشريه يا ناشر

كشور

مشخصات

تاريخ انتشار

(ماه ـ سال)

سال چندم

شماره

1

بررسی تاریخی موقعیت شغلی زن ایرانی

فارسی

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه فردوسی مشهد(علمی-پژوهشی)

ایران

35

اول و دوم

زمستان 1381

2

Health Care of Muslim Women: A Comparative Study of Bangalore in India and Mashhad in Iran

انگلیسی

Indian Journal of Millennium Development Studies an International Journal

India

5

1-2

Jan-Dec 2010

3

Gender Inequality Among Muslim of Bangalore as Brought Out by Case Studies

انگلیسی

Man and Life

India

36

1-2

Jan-Jun 2010

4

نقش تفاوت های چنسیتی در اجتمایی شدن کودکان

فارسی

مجله علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ایران

11

1386

5

Dowry Among Muslim Women in Bangalore

(Acceptance letter)

انگلیسی

Man in India on Anthropology in South Asia

India

Volume 91, 3))

2011

1 - اجرای طرح تحقیقاتی(مجری) با عنوان:

بررسی مشکلات دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته در رابطه با حوزه های آموزشی

اداری مالی پژوهشی دانشجویی و فرهنگی

کارفرما دانشگاه آزاد اسلامی مشهد . 1383-2138

2- اجرای طرح تحقیقاتی(مجری) با عنوان:

بررسی مساله گرایشهای خرافی و مراجعه به فالگیران

کارفرما مرکز خراسان شناسی (آستان قدس رضوی)

3 -اجرای طرح تحقیقاتی(همکار) با عنوان:

بررسی میزان گرایش نوجوانان مشغول به تحصیل به فرهنگ بیگانه و عوامل

درون فرهنگی آن.

کارفرما دانشگاه آزاد اسلامی مشهد . 1382-1381

4- ارائه مقاله در کنفرانس با مشخصات زیر:

Topic of article: Dowry Among Muslim Women in Bangalore

Conference: Cultural Pluralism: the Indian Scenario, 5th December 2009, INDIA.