یکشنبه, 11 خرداد 1399
. اطلاعات شخصى و علمى
نام:سيد حسين
نام‌خانوادگى:كنعاني
کلیک کنید ( برای اطلاعات بیشتر)
تاريخ تولد :1343
محل تولد :كاظمين
گروه آموزشى :فقه ومباني حقوق اسلامي

مرتبه علمى : استاد يار

تحصيلات
تحصيلات
رشته/گرايش
دانشگاه
كشور
كارشناسى
الهيات
فردوسي
ايران
كارشناسى ارشد
قران و حديث
تربيت مدرس
ايران
دكترى
قران و حديث
تربيت مدرس قم
ايران
تخصص اصلى: قران وحديث

آشنايى با زبانهاى خارجى : عربي انگليسي

 

مقالات علمى در نشريه داخلى

 

عنوان مقاله
نام مجله
جلد/سال
شماره
سال انتشار
همكار(ان)
نوع مقاله
نقش شرايط (مقامات) درتكوين سياق
مطالعات اسلامي
1386
76
1386
عتمي پژوهشي
سير تحول كاربرد سياق در تفسير
مشكوه
1384
87
1384
عتمي ترويجي
جايگاه سياق در تكوين معاني وتفسير آيات
مشكوه
1385
91
1385
عتمي ترويجي

كتابهاى ترجمه اى ترجمه كتابهاي زير دردوره جنگ وبراي آموزش يگانهاي رزمي ودراختيار انان قرار گرفت

 

نام نويسنده(هاى) اصلى کتاب
همكار(ان(
نام کتاب به زباناصلى
مشخصات کتاب ترجمهشده
نام کتاب
ناشر
محل انتشار
چندمين چاپ
آخرين سال چاپ
ارتش عراق
عربي
كمين وضد كمين
ارتش عراق
عربي
جنگ در هور

 

5. سوابق تدريس
عنوان دروس تدريس شده
تفسير 1و2
عتوم قرآني
تاريخ حديث
درايه الحديث
تفسير موضوعي قرآن
تفسير موضوعي نهج البلاغه

 

 

. مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت
شرح
محل
تاريخ
از
تا
پژوهشگر ومدير پژوهشي
مراكز پژوهشي وابسته به دولت
1365
1386
7. نحوه ارتباط
پست الكترونيكى :shkanani.mshdiaum.ac.ir
آدرس صفحه خانگي : بلوار پيروزي پيروزي 24 خيابان وحدتي پلاك 46
8. آدرس محل كار
آدرس دانشكده : مجتمع علوم انساني دانشكده الهيات
شماره طبقه و اتاق :طبقه دوم اطاق اساتيد گروه فقه
شماره تلفن تماس :
تلفن منزل 6613379