سه شنبه, 28 دی 1400

تاريخچه

گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشکده الهيات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1368در دانشكده الهيات تأسيس و اقدام به جذب هیأت علمی نمود. اين گروه كار خود را در رشته تاريخ آغاز كرد و تاکنون بیش از 1200 فارغ التحصیل داشته است که بعضی از آنان با ادامه تحصیل اینک با درجه دکتری به عنوان عضو هیأت علمی در این دانشگاه و در دانشگاههاى مختلف كشور به كار آموزش و تحقيق مشغول مى باشند.

در حال حاضر گروه تاريخ و تمدن با توجه به امکانات موجود گرایش های تاريخ و تمدن را در مقاطع کارشناسی و ارشد و دكترا ارائه می کند.

از سال 1372 مقطع كارشناسى ارشد در گرايشهای تاريخ و تمدن در اين گروه تأسيس شد و تاکنون دو دوره دانشجو پذیرش نموده است.

مدیران گروه از بدو تاسيس تا كنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دكتر عباسعلي تفضلي

دانشيار

از 1368 تا اكنون

اهداف آموزشی گروه

اهداف آموزشی گروه تاريخ و تمدن را ميتوان در سه بخش بصورت زير بيان کرد:

(الف) تحصيلات تکميلی : در مقطع دکتری هدف تأمين هيئت علمی دانشگاههاست که اين افراد بر روشهای پيشرفته پژوهش احاطه کامل خواهند داشت.

در مقطع کارشناسی ارشد هدف تربيت افرادی است که مبانی علم مربوط را فرا گرفته و مهارت لازم در تجزيه و تحليل مقالات علمی و تحقيقاتی در اين باره را کسب نمايند.

(ب) کارشناسی : هدف تربيت دبيران و کارشناسان در تاريخ و تمدن است که توانايی لازم برای خدمت را کسب نمايند.

گرایش های تحصيلی موجود در گروه

نام گرایش

مقاطع تحصیلی موجود

تاريخ و تمدن ملل اسلامي

كارشناسي

تاريخ و تمدن ملل اسلامي

كارشناسي ارشد

تاريخ و تمدن ملل اسلامي

دكترا

تعداد پذیرفته شدگان در تحصیلات تکمیلی

نام گرايش

مقطع تحصيلى

تعداد دانشجو

تاريخ و تمدن ملل اسلامي

کارشناسی ارشد

حدود 350 نفر

تاريخ و تمدن ملل اسلامي

دکتری

17 نفر

اعضاء گروه

گروه تاريخ و تمدن داراي 4 عضو هيأت علمى می باشد و تعداد 8 کارشناس نیز به صورت حق التدریس به گروه کمک می نمایند.

تعداد اعضای هيأت علمی گروه

نوع همکاری

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع کل

تمام وقت

0

1

2

0

3

نیمه وقت

1

0

0

0

1

آطلاعات كلي در مورد گروه:

 

تعريف:

به مجموعه آموزشها و پژوهشهائي كه با ديدگاه و روش تاريخي در حيطه فرهنگ و تمدن اسلامي و ملتهاي مسلمان صورت مي گيرد ، تاريخ و تمدن ملل اسلامي اطلاق مي گردد.

هدف از ارائه برنامه آموزشي دوره كارشناسي رشته تاريخ و تمدن ملل اسلامي تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور در مراكز فرهنگي ، آموزشي و پژوهشي و اجتماعي همچون دانشگاهها، آموزش و پرورش مراكز پژوهشي مي باشد.

هدف:

  1. توجه اصلي به جنبه فرهنگي و تمدني اسلام ، بر خلاف برنامه قبلي كه بيشتر صيغه تاريخ سياسي داشت.
  2. برنامه ريزي دروس در جهت آشنايي دانشجويان با پيشينه فرهنگي و تمدني و تاريخي اسلام و ايران.
  3. ايجاد تحول كمي و كيفي در دروس متناسب با نيازهاي علمي جامعه.
  4. ارائه دروسي كه زمينه كسب مهارتهاي تخصصي و شغلي دانشجويان را فراهم آورد.
  5. آشنا ساختن دانشجويان با روش تحقيق و كارورزي تحقيقاتي .

ضرورت و اهميت:

از آنجا كه تاريخ هر جامعه پايه موجوديت كنوني آن است شناخت تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي در درك و تعريف موقعيت و چالشهاي كنوني و روشن كردن چشم اندازهاي آينده جهان اسلام ضرورت تام و تمام دارد و نيل به اين مهم جز با شناخت تاريخ گذشته اسلامي و تربيت نيروي انساني متخصص كه تواناييهاي آموزشي و پژوهشي مناسب را كسب كرده باشند ، امكان پذير نخواهد بود. وجود چنين افرادي نه تنها موجبات وحدت ملي بلكه حافظ منافع و بقاي كشور و انقلاب خواهد بود.

افزودن اينكه در عصر گفتگو ، حضور انديشمندان و محققان توانمند در كنگره ها و سمينارهاي بين المللي به منظور معرفي و دفاع از فرهنگ و تمدن اسلامي و ايران بر ضرورت و اهميت اين رشته بيش از پيش مي افزايد.

طول دوره و شكل نظام :

طول دوره كارشناسي رشته تاريخ و تمدن ملل اسلامي به طور متوسط چهارسال و حداكثر طبق آئين نامه هاي آموزشي شش سال مي باشد . هرسال تحصيلي دو نيمسال و هر نيمسال شانزده (16) هفته كامل آموزشي را در بر مي گيرد.

نظام آموزشي اين دوره واحدي است و براي هر واحد درس نظري در هر نيمسال شانزده جلسه در نظر گرفته شده است.

تعداد واحد هاي درسي:

تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي 135 واحد مي باشد.

نوع درس

تعداد واحد

دروس عمومي

20 واحد

دروس پايه

40 واحد

دروس تخصصي الزامي

75 واحد

جمع

135 واحد

 

نقش و توانايي فارغ التحصيلان:

فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در موارد زير نقش و توانايي خود را بكار گيرند:

1. كارشناس دروس تاريخ و معارف و جزآن در وزارت آموزش و پرورش

2. كارشناس جهت فعاليتهاي پژوهشي

3. كارشناس براي فعاليت در سازمانها ، ادارات داخلي و نمايندگيهاي فرهنگي خارج از كشور.

4. تربيت افراد آگاه جهت فعاليت در سازمانها و اداراتي كه در ارتباط با اقوام و اقليتهاي مختلف داخلي و خارجي فعاليت مي كنند.

شرايط و ضوابط ورود به رشته:

دانشجويان رشته كارشناسي تاريخ و تمدن ملل اسلامي از طريق آزمون سراسري دانشگاهها از ميان داوطلبان علوم انساني ، تجربي و يا رياضي و فيزيك پذيرفته مي شوند.

در پايان متذكر مي گردد كه گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي تا كنون بيش از هزار نفر در كارشناسي و 300 نفر در كارشناسي ارشد و 20 نفر در مقطع دكتري فارغ التحصيل داشته است.