سه شنبه, 28 دی 1400

تاريخچه

گروه علوم قرآن و حديث دانشکده الهيات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1388 در دانشكده الهيات تأسيس و اقدام به جذب هیأت علمی نمود. اين گروه از نيمسال اول 89 - 88 اقدام به پذيرش دانشجو نموده است.

در حال حاضر گروه علوم قرآن و حديث با توجه به امکانات موجود گرایش علوم قرآن و حديث را در مقطع کارشناسی ارائه می کند.

مدیر گروه از بدو تاسيس تا كنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

سيد حسين كنعاني

استاديار

از ابتدا تا كنون

اهداف آموزشی گروه

اهداف آموزشی گروه علوم قرآن و حديث را ميتوان بصورت زير بيان کرد:

در مقطع کارشناسی : هدف تربيت و تامين نيروي انساني متعهد و آگاه به فرهنگ و معارف اسلامي که توانايی لازم برای رفع احتياجات كشور در زمينه هاي مختلف مانند تحقيقات و تعليمات در سطوح عالي و همچنين پس از پايان اين دوره آمادگي كافي جهت ادامه تحصيل در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري را کسب نمايند.

گرایش های تحصيلی موجود در گروه

نام گرایش

مقاطع تحصیلی موجود

علوم قرآن و حديث

كارشناسي

اعضاء گروه

گروه علوم قرآن و حديث دارای 2 عضو هيأت علمى می باشد و تعداد 2 نفرمربى بصورت حق التدريس با گروه همكارى دارند.

تعداد اعضای هيأت علمی گروه

نوع همکاری

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع کل

تمام وقت

-------

--------

1

1

2

اعضای حق التدريس گروه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

محمدرضا هادي نيكي نيشابوري

فوق ليسانس فلسفه

منصور ربيعه

فوق ليسانس علوم قرآني

آدرس گروه : قاسم آباد - مجتمع علوم انساني - دانشكده الهيات - گروه علوم قرآن و حديث

شماره تلفن گروه : 6613469 داخلي 151

پست الکترونیکی گروه :